Πληροφορίες για το διαθέσιμο υλικό προς πώληση

 • Τα Δοκίμια Αξιολόγησης ακολουθούν την καθορισμένη ύλη, τις θεματικές ενότητες και την ενδεδειγμένη δομή των εξεταστικών δοκιμίων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (ΥΠΠΑΝ).
 • Το Δελτίο Ανατροφοδότησης ακολουθεί επίσης τις οδηγίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του ΥΠΠΑΝ.

Περιεχόμενο Δοκιμίων Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 • Απόσπασμα αδίδακτου κειμένου −άρθρου, ομιλίας, επιστολής− έκτασης 350 – 450 λέξεων, πρωτότυπο ή διασκευασμένο για σκοπούς αξιολόγησης και αι να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη θεματολογία που διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου, σύμφωνα με τους Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας.
 • Περίληψη
 • Ερωτήσεις κατανόησης
 • Ερωτήσεις μορφής /δομής / γλωσσικών στοιχείων
 • Λεξιλογικές ασκήσεις
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ με ένα (1) θέμα, το οποίο μπορεί να είναι και συνδυαστικό, που θα εκπηγάζει από το αδίδακτο κείμενο και συνάδει με τη θεματολογία των Δεικτών Επιτυχίας – Δεικτών Επάρκειας της κάθε τάξης.

Περιεχόμενο Δοκιμίων Αξιολόγησης Γνώσης της Ελληνικής για τις εξετάσεις Διορισίμων:

 • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 • ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
 • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Περιεχόμενο Δοκιμίων ΑξιολόγησηςΝέων Ελληνικών για άλλες Κυβερνητικές εξετάσεις:

 • ΕΚΘΕΣΗ
 • ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
 • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 • ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ:

 • περιγραφική αξιολόγηση, συγκεκριμένη, λεπτομερή και κατανοητή ώστε να διαφαίνονται τα κριτήρια προς αξιολόγηση
 • λύσεις και διορθωτικές συμβουλές
 • παραπομπές σε σημειώσεις θεωρίας και μεθοδολογίας
 • αριθμητική βαθμολόγηση

 

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο Δοκιμίων Αξιολόγησης και κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα Δοκίμια Αξιολόγησης:

(Κάθε δοκίμιο συνοδεύεται από μικρό κείμενο το οποίο συνοψίζει το περιεχόμενο του)

Showing 1–9 of 18 results