ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΟΥ

ΕΙΔΗ ΥΦΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κυριολεκτική Μικροπερίοδος Οι κειμενικοί τύποι ΡΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συνοχή Τα σημεία στίξης