ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΙΔΗ ΥΦΟΥΣ Κυριολεκτική ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι κειμενικοί τύποι ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνοχή