ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ξεκινάμε την προετοιμασία από το μέρος Α’ και την περίληψη ενός άγνωστου κειμένου. Διαβάστε συνοπτικά τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να θυμάστε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021