«Οι Άγγλοι αποικιοκράτες και ο μεταποικιακός αντίλογος: Χάλκινη Εποχή και Κλειστές Πόρτες»

Στην παρούσα ανακοίνωση θα γίνει λόγος για τη λογοτεχνική ανάδειξη του αποικιακού υποκειμένου και του λόγου του μέσα από δύο έργα, τη Χάλκινη Εποχή (1960) του Eλλαδίτη Ρόδη Ρούφου και τις Κλειστές Πόρτες (1964) του Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη. Πιο συγκεκριμένα θα αναδειχθεί και θα σχολιαστεί μία πτυχή της θεματοποίησης της αποικιοκρατίας στα έργα αυτά, αυτή που αφορά την αποικιακή ρητορική της εκλογίκευσης και την απογοητευτική για τους Κύπριους πραγμάτωση της, σταREAD MORE