ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ /ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)

Τι είναι η Παγκοσμιοποίηση του Γ.Χ. Παπαγεωργίου Ο όρος περιγράφει το οικονομικό φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών, διεθνώς, και της δημιουργίας ενιαίων κανόνων στο εμπόριο και, ευρύτερα, στην οικονομική ζωή (φορολογία, κανόνες ανταγωνισμού, μοντέλα λειτουργίας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα). Κεφάλαια, εργαζόμενοι και εμπορεύματα κινούνται παντού ελεύθερα, με τον ίδιο τρόπο! Μέχρι τώρα, περισσότερο κινούνται τα κεφάλαια (με τη βοήθεια της τεχνολογίας στα διεθνή χρηματιστήρια) και τα εμπορεύματα (με την ΠαγκόσμιαREAD MORE