ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ