“Οι απόψεις των μαθητών Γυμνασίου για το μάθημα των Νέων Ελληνικών” ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις των μαθητών του Γυμνασίου στην Κύπρο σχετικά με το μάθημα των Νέων Ελληνικών αναδεικνύοντας εκείνα τα πρώτα στοιχεία που επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν οι μαθητές σχετικά με το μάθημα αυτό, τους τρόπους διδασκαλίας του καθώς και τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν απαραίτητα για τον/την καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο η παρούσα έρευνα ευελπιστεί να συντείνει στην πιο ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική διαδικασία που ξεκίνησε από τοREAD MORE