Συστάσεις Εκπαιδευτικής Ομάδας

Στυλιανού Χρυστάλλα, Φιλόλογος

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπαίδευση

Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδίκευση Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Mεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής Magister Artium (Τεχνολογίες
Μάθησης και Επικοινωνίας), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διδακτική εμπειρία

Φιλολογικά  μαθήματα  Γυμνασίου, Λυκείου (Νέα Ελληνικά, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία, Λατινικά)

Μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων

Μαθήματα προετοιμασίας για κυβερνητικές εξετάσεις (Αστυνομίας, ΑΗΚ, Εξετάσεις ΝΣΔ)

Μαθήματα  Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης  σε ενήλικες- Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Ενισχυτική Διδασκαλία Νέων Ελληνικών και Ιστορίας Λυκείου – Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Διόρθωση γραπτών αλφαβητισμού Νέων Ελληνικών Γ’ και Στ’ Δημοτικού –
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Βοηθός διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Δρα.Σε

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας