ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ