ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ