Μέσα από την ιστοσελίδα neaellinika οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών και να τα απαντήσουν.  Έπειτα, αφού αποστείλουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας τις απαντήσεις, μπορούν  να λάβουν πίσω Δελτίο Ανατροφοδότησης με αξιολόγηση των απαντήσεων.

1. Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών

 • Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών για όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις Παγκύπριες/Προεισαγωγικές Εξετάσεις
 • Δοκίμια Αξιολόγησης Γνώσης της Ελληνικής για τις εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ)
 • Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών για τις Κυβερνητικές Εξετάσεις

2.  Δελτίο Ανατροφοδότησης

 • Αρχείο με περιγραφική ανατροφοδότηση, με έμφαση στα προς αξιολόγηση κριτήρια, με διορθωτικές συμβουλές και παραπομπές σε αρχεία /σημειώσεις θεωρίας και μεθοδολογίας.
 • Αριθμητική βαθμολόγηση.

Επιπλεόν παρέχονται οι εξής υπηρεσίες

3. Επιμέλεια εργασίων (προπτυχιακού, πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου)

4. Δαχτυλογράφηση και επιμέλεια κειμένων

Ελεύθερο υλικό

 • Δοκίμια Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών άλλων τάξεων και όλων των φιλολογικών μαθημάτων
 • Κείμενα κατανόησης και επεξεργασίας
 • Έντυπα Θεωρίας
 • Σημειώσεις μαθήματος Νέων Ελληνικών
 • Μεθοδολογία επίλυσης δραστηριοτήτων του γλωσσικού μαθήματος
 • Εργαλεία με τα κριτήρια προς αξιολόγηση των βασικών γραπτών δραστηριοτήτων του γλωσσικού μαθήματος