ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ξεκινάμε την προετοιμασία από το μέρος Α’ και την περίληψη ενός άγνωστου κειμένου.

Διαβάστε συνοπτικά τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να θυμάστε.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021