Μπορείτε μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να ανεβάσετε την εργασίας σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας και να λάβετε σχετική ανατροφοδότηση.  

  • Γλωσσική επιμέλεια

  • Εμπλουτισμός βιβλιογραφίας

  • Καθοδήγηση συγγραφής προπτυχιακών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

  • Εκπόνηση εργασιών με θέμα έρευνας από τις ανθρωπιστικές επιστήμες