Αναλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση χειρόγραφων κειμένων καθώς και τη μορφική επεξεργασία τους. 


Ανεβάστε τη φωτογραφία του χειρόγραφου κειμένου σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινώνησουμε μαζί σας για περαιτέρω λεπτομέρειες.