ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (moec)

anatrofodotisi_pagkyprion_exetaseon_2019

Οι μαθητές/τριες μας δυσκολεύονται στην άσκηση της περίληψης. Κυρίως δυσκολεύονται στον εντοπισμό του θεματικού κέντρου και των νοηματικών κέντρων. Επίσης δυσκολεύονται στην αποτύπωση της συλλογιστικής του συγγραφέα και στη συνοχή/συνεκτικότητα της περίληψής του.
 
Κριτήρια Αξιολόγησης της Περίληψης. Είναι καλό να τα γνωρίζουν και οι μαθητές/τριες.
 
Περιεχόμενο =
Επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα
Ορθά εντοπίστηκε το επικοινωνιακό πλαίσιο
Επάρκεια
Ορθά εντοπίστηκε το ευρύτερο νοηματικό κέντρο του κειμένου
θεματικά κέντρα του κειμένου και δευτερεύουσες λεπτομέρειες
τεχνικές πύκνωσης
Πιστότητα
Το ύφος του κειμένου είναι ουδέτερο τυπικό,
Απόδοση με πιστότητα τα θεματικά κέντρα του κειμένου.
 
Οργάνωση/δομή=
Υπάρχει λογική αλληλουχία νοημάτων
Εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία
Συνοχή. Επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με:
α. τη δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του αρχικού κειμένου
β. τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων